sunnuntai 31. toukokuuta 2009

Harppaus avoimeen oppimiseen

Avoin informaatio ja sosiaalinen media mahdollistavat uudenlaisia työteon ja oppimisen muotoja.

Uudelle toimintakulttuurille tulee vaatimuksia muutenkin kuin avautuneiden mahdollisuuksien kautta. Tietoa toistavat oppimisen menetelmät ja hierarkiset suljetut rakenteet eivät enää riitä. Muutostahti on ripeä ja ratkottavat ongelmat laajoja.

On opittava ratkomaan ongelmia yhdessä. On opittava oppimaan yhdessä. On opittava jakamaan omastaan ja verkottumaan. Jos näitä taitoja ei opita, syntyy ongelmia: yksinäistä uupumista, puolinaista ongelmanratkaisua ja riittämätöntä oppimista.

Toimintakulttuurin muutoksesta koulumaailmassa on puhuttu viimeisen vuoden aikana tiivistyvään tahtiin. Ei kuitenkaan olla puhuttu yhtä vilkkaasti siitä, mitä konkreettisesti voidaan tehdä. Työvälineet eivät edelleenkään hahmotu kaikille. Hyvin moni huokaa, että ei ole aikaa, ei ole resursseja. Kyse ei ole kuitenkaan hintavista hankinnoista. Mikä parasta, uusi toimintakulttuuri keventää yksittäisen toimijan työtaakkaa ja sujuvoittaa ajankäyttöä.

Harppaus on AVO-hankkeen Kotkan osahankkeen (Vinkkiverkon) luoma toimintatila, jossa toimintakulttuurin harppausta uuteen muotoon voidaan yhdessä kehitellä ja opetella. Harppaus rakentuu kesällä 2009 ja aloittaa 1.9.09. Ensimmäisenä toteutetaan lukioden harppaus, mutta samaan aikaan rinnalla voi syntyä muillekin kouluasteille ja -koulumuodoille vastaava toimintaympäristö.

Harppaus avoimeen oppimiseen -opintopiiri rakennetaan Wikiopistoon ja linkitetään läheisesti LeMilliin. Ensimmäisistä tellingeistä pitää huolta Anne Rongas.