maanantai 27. heinäkuuta 2009

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen – Wikiopisto

  • Wikiopiston kurssilla tutustutaan avoimen oppisisällön tuottamiseen, jakamisen periaatteisiin sekä sisällön tuottamisen ja jakamisen palveluihin. Kurssi toteutetaan syksyllä 2009.

    tags: kurssi, wikiopisto, avoin_aineisto, jakaminen

    • Kurssin lukemistot ja tehtävät tutustuttavat osallistujat avointen oppiresurssien tärkeimpiin käsitteisiin ja niiden historialliseen ja ideologiseen taustaan. Osallistujat tekevät myös omat projektityöt, joissa aloitetaan avoimen ja vapaan oppiresurssin kehittäminen tai osallistutaan olemassaolevan resurssin työstämiseen.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

keskiviikko 15. heinäkuuta 2009

Kas vain - Opettaja.tv samalla asialla

Vakuutan, että hetki sitten ensimmäistä kertaa havaitsin, että YLE:n Opettaja.tv:ssä toteutetaan suunilleen samaan aikaan Harppauksen kaltainen koulutus: Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä. Varsinainen kurssi näyttää olevan jo täynnä. YLE:n ohjelmista Harppauksen opintopiiriläiset saavat verratonta lisäaineistoa! Hyvä, että Opettaja.tv on ajan tasalla.

Opettaja.tv:n kurssi näyttää paneutuvan sosiaaliseen mediaan ja oppimiseen muutenkin kuin välineiden osalta, vaikka otsikko viittaakiin väline-ajatteluun. Harppaus (avoimeen oppimiseen) ei ole pelkästään sosiaalisen median opetus/oppimiskäytön kurssi, vaan tavoitteena on työkulttuurin muutoksen tukeminen. Siksi sisältöjen rakentelussa on hieman eri näkökulma. Joka tapauksessa nämä natsaavat hyvin yhteen.

Kurssiosuuden Opettaja-tv:ssä toteuttavat VirtuaaliAMK sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Lainaus kurssikuvauksesta:

Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus (5 op) koostuu neljästä pakollisesta osiosta ja yhdestä valinnaisesta osiosta, sekä pakollisesta harjoitustyöstä. Jokainen osio on itsenäinen kokonaisuus. Osiot muodostuvat perusaineistoista, lisäaineistoista ja oppimistehtävistä.

Suoritettuasi pakolliset osiot ja toisen valinnaisista osioista (yhteensä 5 op), saat pyynnöstä todistuksen koulutuskokonaisuudesta "Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä, perusopinnot".

Pakolliset osiot:
Osio 1: Tietoverkon välineet
Osio 2: Sosiaalinen media ja vapaa verkko tiedonlähteinä
Osio 3: Yksityisyys, tietosuoja ja tietoturva verkossa
Osio 4: Laatu osana verkko-opetusta

Valinnaiset osiot (valitse ainakin toinen):
Osio 5: Arkioppiminen
Osio 6: Autenttinen verkko-oppiminen

Harjoitustyö (pakollinen):
Harjoitustyön aihepiirinä on oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamallit sosiaalisen median välineitä käyttäen.

Chatzy - Start Quick Chat

Välillä etäkurssilla tarvitaan on-line-vuorovaikutusta. Pieneen teemakeskusteluun chat on oivallinen. Chatzy on esimerkki helposta hajanaisen joukkion chat-palvelusta. Koko joukon ei tarvitse olla saman chat-palvelun (esim. Messenger) käyttäjiä. Sovitaan vain aika ja jaetaan yhteinen chat-linkki. Kun mitään ei asenneta koneelle, ei ole myöskään ongelmia haitakkeiden kanssa. Koska Chatzy ei vaadi rekisteröitymistä, sopii hyvin Harppauksen käyttöön.

Luminotes: personal wiki notebook

Kelpoisalta näyttävä wiki-tyyppinen verkkomuistikirja (sekä ilmainen palvelu että omalle palvelimelle ladattava työpöytäsovellus, joka tallettaa muistiinpanot omalle koneelle). Jäljittelee logiikaltaan muistiinpanokortteja. Ensin voi kirjoittaa kortteja ja sitten järjestellä niitä. Sovellus toimii näppärästi, kaikki turha on riisuttu pois. Muistiinpanot ovat oletuksena yksityiset, lukijoita ja kanssakirjoittajia voi kutsua sähköpostilla. Kuvia ja tiedostoja voi ladata 30Mt. Muistiinpanot voi tulostaa ja kokonaisuuden saa talteen html- sekä CSV-muodossa.

Esimerkiksi tällä voi toteuttaa Harppaus-opintopiirissä oman oppimisportfolion. Muut osallistujat pitää kutsua sähköpostilla.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Sosiaalinen media opetuksessa - Group | Diigo

    • Tämä ryhmä on tarkoitettu kaikille sosiaalisen median opetuskäytöstä kiinnostuneille. Lähettäkää tänne linkkejä, jotka kiinnostavat sosiaaliseen mediaan tutustuvia opettajia.
Tarmo Toikkasen ja Eija Kallialan kirjaan Sosiaalinen media opetuksessa liittyvä Diigo-ryhmä. Ryhmään liittyessäsi voit tilata ryhmän tuoreet linkit sähköpostiisi.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

- - -
Diigon avulla voi lähettää blogimerkintöjä suoraan verkkosivulta ilman, että erikseen kirjautuu omaan blogiin. Tämä viesti oli kokeilu systeemin toiminnasta. Editori näyttää monipuoliselta:

tiistai 14. heinäkuuta 2009

Diigo Harppauksen työvälineeksi

Wikiopiston wikisivuston lisäksi Harppaus-opintopiirissä käytetään muita sosiaalisen median palveluita (kuten tätä blogia, varmaankin Google-kalenteria ja Google-karttaa).

Palveluiden ja välineiden suhteen tavoitteena on yksinkertaisuus, ei liikaa härpäkkeitä yhdellä kertaa. Periaatteena on, että perusosallistumiseen riittää yksi käyttäjätunnus omaan henkilökohtaiseen oppimisympäristöön (oppimisportfolio) ja yhteen kollektiiviseen työvälineeseen. Wikiopiston käyttäminen ei vaadi välttämättä kirjautumista ja käyttäjätunnusta.

Kollektiiviseksi verkkotyövälineeksi valitsin Diigon, joka ei vielä liene kovin tuttu, mutta sopii mainiosti tämänkaltaiseen työskentelyyn. Diigon avulla voi tallettaa ja jakaa linkkejä. Mutta se on vain pieni osa Diigon toiminnallisuutta.

Mille tahansa verkkosivulle voi tehdä merkintöjä, jotka näkyvät muille Diigon käyttäjille. Merkintä voi koskea koko sivua (näkyy puhekuplana) tai tiettyä tekstin osaa (näkyy korostuksena). Merkintöihin voi lisätä omia kommentteja. Diigossa voi luoda ryhmiä ja järjestää monipuolista ryhmätoimintaa. Toiminnat integroituvat joihinkin sosiaalisen webin palveluihin, esimerkiksi Diigo-linkit voi asettaa automaattisesti tallentumaan myös Delicious-kirjanmerkkipalveluun.

Otatko osaa jollakin tapaa syksyllä Harppaus-opintopiiriin? Liity Diigoon, osallistu Harppaus-ryhmään ja liitä minut kaveriksesi.